Zaproszenie

10 sierpnia 2021

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na

Powiatowe Zakończenie Wakacji – 27 i 28 sierpnia,

V Regionalne Forum Gospodarcze – 27, 28 i 29 sierpnia,

XXI Regionalną Wystawę Rolno-Przemysłową – 29 sierpnia

i Dożynki Diecezjalno-Powiatowe – 29 sierpnia.

Szczegółowe informacje: http://www.powiatzdunskowolski.pl/aktualnosc-3196-powiatowe_zakonczenie_wakacji_v.html