O projekcie

Realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 30 listopada 2016 r. kiedy to Powiat Zduńskowolski podpisał z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt ma charakter partnerski. Liderem jest Powiat Zduńskowolski, natomiast partnerami: Gmina Zduńska Wola i Gmina Zapolice.

Celem przedsięwzięcia jest rozwój gospodarki turystycznej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty poprzez budowę infrastruktury pozwalającej na kompleksowe i racjonalne wykorzystanie zasobów kulturowych i przyrodniczych regionu oraz promowanie jego walorów turystycznych. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru, co będzie generowało zwiększenie ruchu turystyczno – rekreacyjnego i wpłynie na rozwój sektora usług turystycznych.

Opis projektu:

Projekt zakłada utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego i pieszego o długości niemal 27 km biegnącego z miejscowości Wojsławice przez Zduńską Wolę, Piaski, Strońsko do  Zapolic. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę ponad 13 km ciągów pieszo – rowerowych, oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych, utworzenie  2 Punktów Informacyjnych i 8 Miejsc Odpoczynku Rowerzystów na trasie szlaku.

Ponadto częścią projektu są inwestycje na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego m.in. wykonana już modernizacja wewnętrznego układu komunikacji pieszo – jezdnej i budowa parkingu i Miejsca Odpoczynku Rowerzystów składającego się z altany, ławek, stołów, koszy na śmieci i stojaków na rowery.  W holu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  utworzony został Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a wnętrze lobby wyremontowano i wyposażono w nowe meble.

Na terenie ośrodka planuje się ponadto utworzenie wypożyczalni rowerów oraz kijków Nordic Walking. Wykonano również prace związane z utworzeniem Otwartej Strefy Aktywności składającej się z siłowni zewnętrznej, stolika do gry w szachy i warcaby. Element ten dofinansowany był ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki kwotą 25 000,00 zł.

Kolejny Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej powstał przy ul. Getta Żydowskiego 4a, w siedzibie Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. W tej lokalizacji utworzono również Miejsce Odpoczynku Rowerzystów oraz parking.

Aktywna Dolina Rzeki Warty to jednak przede wszystkim szlaki pieszo – rowerowe. Zbliża się termin odbioru odcinka Wojsławice – Tymienice oraz Piaski miejscowość. Odcinki te gotowe będą w czerwcu bieżącego roku. Ponadto prace trwają na wszystkich pozostałych odcinkach, tj. na ul Paprockiej i Piwnej w samej Zduńskiej Woli oraz na odcinku Piaski – Strońsko. Planowany termin zakończenia działań inwestycyjnych to koniec lipca 2019 r.

Generalnym wykonawcą zamówienia realizowanego w trybie zaprojektuj – wybuduj jest konsorcjum firm składające się z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki – Lider konsorcjum oraz Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., Piotrków Trybunalski – Partner konsorcjum.

Opracowaniem dokumentacji projektowej zajęła się firma: PROWAY z Wrocławia.

Nadzór nad realizacją robót w branży  drogowej, budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej pełni firma: Budovia Sp. z o.o. Sp. k. z Łodzi.