Zapraszamy na V Regionalne Forum Gospodarcze i XXI Wystawę Rolno-Przemysłową.

26 sierpnia 2021

Zapraszamy na V Regionalne Forum Gospodarcze i XXI Wystawę Rolno-Przemysłową.

Dowiedz się więcej: http://www.powiatzdunskowolski.pl/aktualnosc-3203-starosta_zdunskowolski_zaprasza.html.