VII Regionalne Forum Gospodarcze w Powiecie Zduńskowolskim za nami

9 października 2023

VII Regionalne Forum Gospodarcze w Powiecie Zduńskowolskim za nami

Trudno dziś wyobrazić sobie funkcjonowanie społeczeństwa, czy też gospodarki bez sprawnego przemieszczania się ludzi i towarów. Mimo rozwoju technologii i globalizacji handlu, wciąż istnieje wiele obszarów wymagających udoskonalenia, tak aby produkt docierał szybciej, a cena transportu była jeszcze niższa. Mimo, że czas i cena są często najistotniejszym kryterium wyboru, to równolegle coraz większą uwagę przywiązuje się do innych aspektów logistyki i transportu, takich jak ekologia, koszty społeczne, problem marnotrawstwa oraz alternatywne gałęzie transportu. Swój rozkwit – transport i logistyka zawdzięczają nie tylko zwiększonej konsumpcji, wywołanej wzrostem potrzeb i oczekiwań, ale także wzrastającym znaczeniem dokonywanej wymiany krajowej oraz międzynarodowej.

Między innymi o tym rozmawialiśmy podczas VII Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim. Tegoroczna edycja poświęcona transportowi i logistyce – ich znaczeniu dla rozwoju regionu, jak również partnerstwu publiczno-prywatnemu w małych i średnich miastach miała miejsce w Zduńskiej Woli Karsznicach, gdzie niebawem otwarty zostanie terminal multimodalny. Jego głównym zadaniem będzie kompleksowa obsługa logistyczna połączeń kontenerowych na Nowym Jedwabnym Szlaku w relacji Chiny – Europa, a także z portów bałtyckich na południe naszego kraju i cały region środkowoeuropejski. Geograficzne położenie Powiatu Zduńskowolskiego w centrum Polski i doskonałe skomunikowanie, dzięki krzyżującym się tu ważnym elementom transeuropejskiej bazowej sieci transportowej, to jeden z najważniejszych potencjałów tego miejsca.

VII Regionalne Forum Gospodarcze przybliżyło nam także formułę, jaka w innych krajach Unii Europejskich jest powszechnie stosowana w celu realizacji inwestycji publicznych, a w Polsce nabiera tempa dopiero od kilku lat. Znaleźliśmy odpowiedzi na istotne pytania – na czym polega partnerstwo publiczno-prywatne, czyli projekty realizowane wspólnie przez podmiot publiczny i prywatny; jakie korzyści mogą odnieść partnerzy; w jaki sposób Fundusze Europejskie mogą wpłynąć na rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce – szczególnie w małych i średnich miastach.

Forum skierowane było przede wszystkim do przedsiębiorców, przedstawicieli polityki, biznesu, samorządowców, instytucji, osób indywidualnych. Sesje panelowe, związane bezpośrednio z transportem i logistyką, a także z rozwojem stref gospodarczych i społeczną odpowiedzialnością biznesu, zostały starannie zaplanowane dla odbiorców zainteresowanych konkretnymi tematami.

Podczas Forum gościliśmy wielu prelegentów. Rozpoczęło je wystąpienie Tomasza Polkowskiego, dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, który z okazji 90-lecia istnienia Magistrali Kolejowej Śląsk-Porty w Karsznicach przypomniał o jej początkach i rozwoju. Znaczenie transportu i logistyki dla rozwoju regionu z naukowego punktu widzenia przybliżył nam prof. SAN dr Michał Tumielewicz, a kwestię transportu intermodalnego jako perspektywy na przyszłość wyjaśnił dr Radosław Wojtczak, prezes kopalni Ogorzelec Sp. z o.o.; dyrektor projektu Terminala Multimodalnego w Karsznicach, w latach 2021-2022. O wpływie stref gospodarczych na rozwój regionu i lokalnej społeczności opowiedział Jarosław Wojdełko, kierownik Centrum Nowoczesnych Inwestycji, Urząd Miasta Radomsko. Z istotą funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego, na przykładzie firmy „Agromex Wojciech i Jacek Fraszka”, zapoznał nas Maciej Koryczan, menadżer operacyjny.

To wszystko stanowiło kanwę panelu dyskusyjnego „Logistyka szansą rozwoju w teorii i praktyce”. Jego moderatorem był Wojciech Rychlik, wicestarosta zduńskowolski.

Druga część VII Regionalnego Forum Gospodarczego dotyczyła partnerstwa publiczno-prywatnego w małych i średnich miastach. Moderatorem tego panelu był Paweł Szewczyk, zastępca prezydenta Miasta Zduńska Wola. Omówił zagadnienia na temat procesu przygotowania przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego jako czynnika rozwoju miast. Następnie Krzysztof Mierkiewicz, naczelnik Wydziału Wsparcia Programów i Inwestycji Infrastrukturalnych Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawił założenia i cele polityki partnerstwa publiczno-prywatnego do roku 2023 wraz z ofertą wsparcia Centralnej Jednostki do spraw Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dla projektów planujących realizację inwestycji w tej formie.

VII Regionalne Forum Gospodarcze zakończyły wizyty studyjne w Strefie Gospodarczej Radomsko.

Patronat medialny nad Forum objęły Telewizja ZW MEDIA oraz TVP3 Łódź. Partnerem wydarzenia jest Miasto Zduńska Wola.

GALERIA ZDJĘĆ FORUM

GALERIA ZDJĘĆ WIZYTY STUDYJNE