VI Regionalne Forum Gospodarcze w Powiecie Zduńskowolskim

19 września 2022

VI Regionalne Forum Gospodarcze w Powiecie Zduńskowolskim

Tegoroczna edycja poświęcona była odnawialnym źródłom energii – ich zastosowaniu i wykorzystaniu.

Forum, skierowane do przedsiębiorców, przedstawicieli polityki, biznesu, samorządowców, instytucji oraz osób indywidualnych, pozwoliło na wymianę poglądów i doświadczeń w zakresie możliwości, rozwiązań, bezpieczeństwa i finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Sesje panelowe, związane bezpośrednio z kwestiami ochrony środowiska, energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, a także ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, zostały starannie zaplanowane dla odbiorców zainteresowanych konkretnymi tematami.

Podczas Forum gościliśmy wielu prelegentów. Przeglądu OZE oraz możliwości ich wykorzystania w gospodarstwach rolnych i przydomowych dokonał dr inż. Adam Luberański, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Aspekty wykorzystania energetycznego biomasy w kotłach starej i nowej generacji przedstawił dr hab. inż. Przemysław Bukowski, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Naukowcy wspólnie omówili temat o wytwarzaniu i zasobach biomasy jako biopaliwa. Ponadto swoją wiedzą podzielili się partnerzy marki Pompa z Fotowoltaiką: Pur-Home, Premium Energia; ekspert w pozyskiwaniu dotacji – przedstawiciel BNP Paribas oraz reprezentanci gmin Zduńska Wola i Zapolice. Poznaliśmy przykłady dobrej praktyki, jak też możliwości finansowania OZE dla odbiorców indywidualnych, firm i rolnictwa. Dowiedzieliśmy się m.in. o sposobach uzyskania niższego parametru cieplnego budynku, poziomie cen rynkowych energii na przestrzeni dwóch ostatnich lat, w tym ich bezpośrednim wpływie na budżet gmin, powiatów i prywatnych firm oraz o budowie instalacji odnawialnych energii na terenie gmin Zduńska Wola i Zapolice.

VI Regionalne Forum Gospodarcze kończą wizyty studyjne w lokalnych przedsiębiorstwach. W tym roku odwiedzamy Silver Stal Systemy Ogrodzeniowe, Kultowy Browar Staropolski Sp. z o.o i Mabudo Centrum Materiałów Budowlanych.

GALERIA ZDJĘĆ ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ.