Uroczysta Gala z okazji 25-lecia Powiatu Zduńskowolskiego

2 marca 2024

Uroczysta Gala z okazji 25-lecia Powiatu Zduńskowolskiego

Kilometry przebudowanych dróg i ścieżek, realizacja wielomilionowych inwestycji, nowoczesne szkolnictwo dostosowane do rynku pracy i bardzo dobre zaplecze gospodarczo-inwestycyjne – nie byłoby tego, gdyby nie ludzie: samorządowcy, społecznicy i wszyscy ci, których praca oraz zaangażowanie przyczyniły się do szeroko pojętego rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego. Uroczystość Jubileuszu 25-lecia Powiatu, obchodzona 1 marca, była więc świętem przede wszystkim wspólnoty, której nadrzędnym celem od samego początku są starania o uczynienie regionu zduńskowolskiego liczącą się w województwie jednostką samorządową, a przede wszystkim zaś miejscem przyjaznym do życia.

Powiat Zduńskowolski, choć jest jednym z najmniejszych w województwie łódzkim, ma wiele walorów: trasy turystyczne, zabytki i miejsca historyczne, kompleksy leśne, malownicze krajobrazy i prężnie rozwijający się przemysł. Przebiegają tu główne szlaki komunikacyjne, krzyżują się dwie ważne magistrale kolejowe. W ostatnich latach samorząd powiatowy podjął na wielką skalę inwestycje drogowe oraz kubaturowe, wykorzystując środki z Unii Europejskiej i programów krajowych. Powiat Zduńskowolski to region z olbrzymim potencjałem. Turystyka i wypoczynek stanowią strategiczne kierunki rozwoju. To Powiat, który z otwartymi ramionami czeka na przedsiębiorców, zaprasza turystów i wita pielgrzymów.

Choć, jako nowa jednostka samorządu terytorialnego zaistnieliśmy na mapie Polski w styczniu 1999 roku, po przeprowadzonych jesienią 1998 wyborach samorządowych, posiadamy bogatą przeszłość, a naszym charakterystycznym symbolem jest niezwykły patron stolicy Powiatu, Wielki Rodak – św. Maksymilian Maria Kolbe. Ta wspaniała postać stała się między innymi inspiracją do opracowania herbu powiatowego. Powiat Zduńskowolski przez 25 lat istnienia, dzięki staraniu wielu ludzi, zyskał tożsamość, rozwijał się i stał się rozpoznawalny, co jest dla nas wszystkich powodem do dumy i radosnego świętowania.

Obchody 25-lecia Powiatu Zduńskowolskiego były okazją do uhonorowania osób, których praca w istotny sposób wpłynęła na rozwój samorządu powiatowego. Trudno wymienić i docenić wszystkich którzy przez te 25 lat działali na rzecz Powiatu Zduńskowolskiego. Są jednak osoby, którym należy się szczególny szacunek i szczególne docenienie. Podczas uroczystej gali wręczyliśmy statuetki – w podziękowaniu za zasługi dla rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego w latach 1998-2023. Stanowią one wyraz dużego uznania dla nagrodzonych za ich codzienną, wieloletnią pracę i zaangażowanie w życie społeczne mieszkańców Powiatu. Wszystkie wyróżnione osoby, znane są zarówno w powiecie, województwie, a często też w kraju, jak i poza jego granicami.

Statuetki uznania za szczególne zasługi dla rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego otrzymali:

Pan Janusz Parada – Starosta Zduńskowolski w latach 1998-2002,

Pan Kazimierz Kaczmarek – Starosta Zduńskowolski w latach 2002-2006,

Pan Wojciech Rychlik – Starosta Zduńskowolski w latach 2006-2018,

Pani Hanna Iwaniuk – obecny Starosta Zduńskowolski,

Pan Władysław Piotrowski – Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego II Kadencji w latach 2002-2006,

Pan Janusz Kochelski – Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego III Kadencji w latach 2006-2010 i V Kadencji w latach 2014-2018,

Pan Krzysztof Nowak – Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego IV Kadencji w latach 2010-2014,

Pan Piotr Warchlewski – Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego obecnej, VI Kadencji,

Pani Elżbieta Andruszkiewicz – Radna Rady Powiatu Zduńskowolskiego pięciu Kadencji w latach 1998-2018, w imieniu której statuetkę odebrała Pani Katarzyna Chwiałkowska – Radna Rady Powiatu Zduńskowolskiego obecnej Kadencji,

Pani Anna Królikowska – wieloletni Skarbnik Powiatu,

Pani Anna Szubert – Sekretarz Powiatu Zduńskowolskiego, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli,

Pani Beata Barton – Skarbnik Powiatu Zduńskowolskiego, Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli,

Pani Magdalena Szymczak – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli,

Pani Mirosława Pazdyk – Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli,

Pani Kinga Kras – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli,

Pan Piotr Pacelt – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli,

Pani Agnieszka Jaśkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli,

Pan Oszkár Molnár – Burmistrz Edelény (Węgry),

Pan Dmytro Samuliak – Przewodniczący Kołomyjskiej Rady Rejonowej (Ukraina),

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury „Na Pięterku” PCKSR w Zduńskiej Woli,

Miejski Dom Kultury „Ratusz” w Zduńskiej Woli,

ks. Andrzej Jaworski – Proboszcz Parafii pw. św. Pawła w Zduńskiej Woli,

Pani Maria Donat – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli,

Pan Grzegorz Olsztyn – Dyrektor Borg Automotive Reman Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli,

Firma AVES Sp. z o.o. w Gajewnikach.

Tabliczki uznania za wieloletnią współpracę medialną z Samorządem Powiatu Zduńskowolskiego otrzymali:

Telewizja ZW Media,

Rozgłośnia Radiowa Nasze Radio Fm.

Order Zasłużony dla Kołomyi z rąk Przewodniczącego Kołomyjskiej Rady Rejonowej, Pana Dmytra Samuliaka, otrzymali:

Pan Wojciech Rychlik – Wicestarosta Zduńskowolski,

Pani Joanna Jarosławska – Przewodnicząca Rady Miasta Zduńska Wola, Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.

Gala z okazji 25-lecia Powiatu Zduńskowolskiego to nie tylko wspomnienia, podsumowania, odznaczenia, uhonorowania, podziękowania. W programie uroczystości znalazła się także część artystyczna – koncert muzyki poważniej i rozrywkowej w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zduńskiej Woli oraz znakomity recital śpiewaczki operowej – Aleksandry Okrasy wraz z akompaniamentem pianisty Janusza Tylmana i akordeonisty Dariusza Świnogi. Artyści zabrali nas w przepiękną, muzyczną podróż po świecie. Na naszych Gości czekała też wystawa poświęcona historii Powiatu Zduńskowolskiego, przygotowana przez Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola i Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i do zobaczenia na kolejnym Jubileuszu!

Zapraszamy do obejrzenia filmu o biegu historii Powiatu Zduńskowolskiego, dostępnego TUTAJ i galerii zdjęć, dostępnej TUTAJ.