Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej

16 sierpnia 2021

Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej

Zapraszamy do Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej w Zduńskiej Woli przy ul. Getta Żydowskiego 4a.

Czym się zajmujemy?

Informujemy odwiedzających nasz Punkt o:

– walorach i atrakcjach turystycznych Powiatu Zduńskowolskiego,

– dostępności komunikacyjnej: transporcie, szlakach turystycznych;

– aktualnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych w Powiecie Zduńskowolskim,

– działaniach społeczno-kulturalnych Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, Skansenu Lokomotyw w Zduńskiej Woli Karsznicach, Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli, Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Szadku, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach, Miejskiej Biblioteki Publicznej realizującej zadania Powiatowej w Zduńskiej Woli i jej filiach, Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Szadku, Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach.

Wydajemy odwiedzającym mapy, foldery, broszury i gadżety promujące Powiat Zduńskowolski, w tym projekt „Aktywna Dolina Rzeki Warty”.

Listownie dystrybuujemy materiały promocyjne osobom zainteresowanym ich otrzymaniem (prośby mailowe).

Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.