Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich. Trwają zapisy.

6 czerwca 2023

Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich. Trwają zapisy.

Szanowne Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich!

Powiat Zduńskowolski przygotowuje się do organizacji Powiatowych Dni ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego – Dni Powiatu Zduńskowolskiego, podczas których, w dniu 15 sierpnia br. (wtorek) chcemy po raz kolejny zorganizować Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich.

Pragnęlibyśmy, aby wzorem lat ubiegłych w Przeglądzie wzięły udział Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu całego Powiatu Zduńskowolskiego. Głównym założeniem Przeglądu będzie popularyzacja i promocja dorobku naszych Kół Gospodyń Wiejskich.

Koła Gospodyń to jedne z najstarszych organizacji wiejskich, które najbardziej aktywnie włączają się w życie społeczne, wykazują ogromną troskę o zachowanie dziedzictwa kulturowego swych praojców, strojów, języka i gwary, znacząco wpływając na rozwój sztuki ludowej, rękodzieła artystycznego, ochronę lokalnego folkloru oraz upowszechnianie receptur tradycyjnych potraw. Dorobek artystyczny Kół jest bardzo różnorodny i bogaty w wartości intelektualne, społeczne, religijne i estetyczne.

W ramach przedstawionej dowolnej tematyki prezentacji dorobku każdego Koła Gospodyń Wiejskich oferujemy promocję działalności Kół i możliwość wystawienia się w domkach wystawienniczych. W trakcie tegorocznego Przeglądu, zorganizowany zostanie Konkurs na najciekawsze stoisko. Dla uczestników Konkursu przewidziane są następujące nagrody pieniężne w wysokości:

  • I miejsce – 1 500,00 zł brutto;
  • II miejsce – 1 200,00 zł brutto;
  • III miejsce – 800,00 zł brutto;
  • pozostałe miejsca (wyróżnienia) – po 500,00 zł brutto.

Kartę zgłoszenia, znajdującą się na stronie internetowej www.powiatzdunskowolski.pl, należy dostarczyć do 30 czerwca br. na adres Organizatora: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola (sekretariat) lub mailowo: promocja@powiatzdunskowolski.pl .