Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja – zapowiedź wydarzeń

26 kwietnia 2022

Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja – zapowiedź wydarzeń

Wspólnie uczcijmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Narodowe Święto Konstytucji Trzeciego Maja!

2.05.2022 r. (poniedziałek)

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

  • Godzina 12:00 przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. S. Złotnickiego 25 rozpoczęcie oficjalnych uroczystości:

– hymn państwowy i podniesienie flagi

– rozdawanie flag mieszkańcom

3.05.2022 r. (wtorek)

Narodowe Święto Konstytucji Trzeciego Maja

  • Godzina 10:15 – zbiórka pocztów sztandarowych na placu przy Bazylice Mniejszej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 20
  • Godzina 10:30 – uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w Bazylice Mniejszej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 20
  • Godzina 11:45 – przemarsz uczestników uroczystości przed pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego (pl. Wolności 26)
  • Godzina 12:00 – oficjalne uroczystości przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego (pl. Wolności 26):

– hymn państwowy i podniesienie flagi

– przywitanie Gości

– przemówienie Starosty Zduńskowolskiego i Prezydenta Miasta Zduńska Wola

– złożenie wiązanek kwiatów przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

– pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach