Nauka dla Biznesu – Nowe Perspektywy

6 lutego 2023

Nauka dla Biznesu – Nowe Perspektywy

Konferencja „Nauka dla Biznesu – Nowe Perspektywy”, jaka miała miejsce 3 lutego w ZCI „Ratusz”, skierowana była przede wszystkim do przedsiębiorców z terenu Powiatu Zduńskowolskiego, którzy chcą budować swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o innowacyjne produkty i technologie. Spotkanie pozwoliło na zapoznanie się z kwestiami projektowania oraz wdrażania innowacji w firmach, a także źródłami ich zewnętrznego finansowania, korzystając z doświadczenia Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego.

Samorząd Powiatu Zduńskowolskiego i Miasta Zduńska Wola podpisały porozumienie o współpracy partnerskiej z Łukasiewicz – Łódzkim Instytutem Technologicznym. Naszymi nadrzędnymi celami są:

  • wymiana wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz współpraca ekspercka i badawcza w zakresie transformacji cyfrowej, ochrony zdrowia, zrównoważonej gospodarki i energii oraz inteligentnej i czystej mobilności;
  • zacieśnianie kontaktów ze środowiskiem biznesowo-naukowym;
  • uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz spotkaniach w formule B2B z lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu.

Liczymy, że uda nam się zrealizować te cele z korzyścią dla całej społeczności lokalnej.