Konkurs im. Jerzego Kozłowskiego na najlepszą pracę dyplomową na temat Zduńskiej Woli

28 listopada 2022

Konkurs im. Jerzego Kozłowskiego na najlepszą pracę dyplomową na temat Zduńskiej Woli

Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli ogłasza Konkurs im. Jerzego Kozłowskiego na najlepszą pracę dyplomową na temat Zduńskiej Woli. Najlepsza praca zostanie wydana drukiem w formie książki.

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów problematyką związaną z miastem Zduńska Wola, pielęgnowanie tradycji, upowszechnianie wiedzy o mieście, jego przeszłości, pracy i osiągnięciach bieżących, a także dostarczanie społeczności lokalnej istotnych informacji na temat Zduńskiej Woli oraz promowanie miasta.

Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli zachęca do nadsyłania prac, których tematyka dotyczy geografii, gospodarki przestrzennej i architektury miasta, historii, kultury, ochrony środowiska, oświaty, sportu, statystyki, turystyki.

Prace dyplomowe należy zgłaszać do 30 września 2023 r. na adres organizatora (TPZW, ul. A. Mickiewicza 4, 98-220 Zduńska Wola).

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.