Całodobowy kontakt – ochrona środowiska

20 sierpnia 2019

Całodobowy kontakt – ochrona środowiska

Od dnia 1 stycznia 2019 r. można całodobowo zgłaszać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi istotne naruszenie przepisów ochrony środowiska, w tym w zakresie gospodarki odpadami pod numerem telefonu: 721 810 174.

Interwencje można zgłaszać również na adres e-mail: awarie@wios.lodz.pl

lub telefonicznie w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30) pod numerem: (+48) 42 633 33 43.

Zapewniony został dotychczasowy tryb zgłaszania interwencji z wykorzystaniem Dyżuru Operacyjnego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: (+48) 42 664-14-09, 42 664-14-10, 26 144-44-05 lub na adres email: wczk@lodz.uw.gov.pl

Żródło informacji: https://www.wios.lodz.pl/Calodobowy_kontakt_z_WIOS,46,126