Atrakcje przyrodniczo-turystyczne w Powiecie Zduńskowolskim

14 maja 2021

Atrakcje przyrodniczo-turystyczne w Powiecie Zduńskowolskim

Główną atrakcją przyrodniczo–turystyczną na terenie powiatu zduńskowolskiego jest Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki, który obejmuje południową część powiatu. Powierzchnia całego parku wynosi 25 330 ha. Przedmiotem ochrony są doliny rzek: Warty, Widawki, Grabi, Oleśnicy, Niecieczy i Wierznicy. W rejonie Strońska, na odcinku kilku kilometrów, szlak turystyczny wiedzie wzdłuż krawędzi głębokiej doliny Warty. Z wysokich brzegów, dochodzących nawet do 45 m, można podziwiać rozległe, przepiękne widoki, obserwować stare utwory wapienne. Strome zbocza, bogate w węglan wapnia, porastają murawy kserotermiczne, co stanowi dużą osobliwość w centralnej Polsce. Obszar parku jest niezwykle interesujący pod względem botanicznym. Działalność człowieka spowodowała tu stosunkowo małe zmiany. Szczególnie bogata flora łąkowa, bagienna i wodna daje schronienie wielu – niekiedy rzadkim – gatunkom zwierząt. Dla ptactwa wodnego mokradła parku są wymarzonym siedliskiem lęgowym, nic więc dziwnego, że trafiają się tu prawdziwe okazy przyrodnicze. Na terenie powiatu znajdują się również cztery rezerwaty przyrody: ścisły rezerwat torfowiskowo–leśny „Korzeń” i trzy rezerwaty leśne: „Wojsławice”, „Jabłecznik” i „Jamno”.

 

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki

Strońsko

Pstrokonie

Kępina

Kępina