II Konkurs Fotograficzny pn. „Szlakami Powiatu Zduńskowolskiego”

1 czerwca 2022

II Konkurs Fotograficzny pn. „Szlakami Powiatu Zduńskowolskiego”

Drodzy Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych oraz I–IV szkół ponadpodstawowych!
Serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w II Konkursie Fotograficznym pn. „Szlakami Powiatu Zduńskowolskiego”.
Tematem konkursu jest piękno, wartość kulturowa, historyczna, przyrodnicza i unikatowość miejsc znajdujących się w Powiecie Zduńskowolskim, ujęte w sposób ciekawy i oryginalny.
Czekamy na Wasze prace fotograficzne!
Po przeczytaniu regulaminu i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na naszej stronie internetowej:
przesyłajcie je drogą mailową do dnia 30.06.2022 r. na adres:
promocja@powiatzdunskowolski.pl .